Từ khóa: "Ủy ban quốc gia về trẻ em"

Thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em

  • 16/06/2017 5:55 pm

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em. Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban. Các Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Phó Chủ tịch thường trực), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế. Các Ủy viên là lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan trung ương. Ủy ban quốc gia về trẻ em có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ […]